Tour of Norway 2021 utsettes til høsten

Foto: Szymon Gruchalski

29.03.2021

Tour of Norway 2021 utsettes til høsten

På grunn av COVID-19, tiltakene vi har i Norge, samt prognosene for mai måned, er det ikke mulig å gjennomføre Tour of Norway 2021 i mai. Det er pr. i dag usikkert om ryttere og lag får innreisetillatelse tidsnok til at arrangementet kan gjennomføres. For ryttere, lag, partnere, destinasjoner og vår egen organisasjon, er dette en helt nødvendig avklaring. Vi har derfor bestemt oss for å utsette årets arrangement til høsten. Vi vil sammen med UCI bruke de neste ukene til å finne en alternativ dato i slutten av august eller i starten av september. Vi kommer tilbake med informasjon når vi har bekreftet ny dato.