Bærekraft

Bærekraft

Fokus på bærekraft og miljø

Tour of Norway har som mål å bli det beste sykkelarrangementet på øverste nivå. Ikke bare som et sykkelritt, men også på bærekraft. Det er et langsiktig arbeid hvor vi kontinuerlig jobber med å ta vårt ansvar i samfunnet, i arbeidet med å være en bærekraftig organisasjon.

Sykkel i seg selv er en del av det grønne skiftet. Økt sykkelbruk og sykkelandel er viktig for samfunnet for å nå klimamålene, i tillegg til at det er positivt for helsen. Vi ønsker å skape oppmerksomhet på sykkelbruk, enten det er som transport, trening, konkurranse eller opplevelse, gjennom vårt proffarrangement.

Vi har tidligere hatt omfattende ringvirkningsstudier, som viser at befolkning og publikum blir inspirert til mer sykkelbruk av arrangementet vårt. I et normalår uten Covid-19, arrangerer vi derfor både barneritt, turritt, familieritt og andre aktiviteter for å inspirere og forsterke sykkelbruken blant innbyggere og publikum. 

Ansatte i selskapet benytter sykkel til og fra jobb. Til møter utenfor egen lokasjon brukes sykkel eller elbil. Organisasjonen begrenser reising til et minimum, og vil alltid velge digitale møter der det er hensiktsmessig.

I samarbeid med vår største partner, Repsol Norge, er vi blitt utfordret til å tenke nytt, mer bærekraftig, og utvikle smartere løsninger. Repsol er et verdensledende multienergiselskap som har virksomhet over hele verden. Som et av de største energiselskapene, er de til stede i hele verdikjeden fra leting og produksjon, transformasjon, til utvikling og kommersialisering av en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig energi.

Tour of Norway har som målsetting at alle kjøretøy i arrangementet skal være elektriske i løpet av 2024. Organisasjonen vil i 2023 redusere antall kjøretøy til et minimum for å belaste miljøet minst mulig. Under rittet vil 30 av bilene som benyttes være nullutslippsbiler. 

Tour of Norway strekker seg over et stort geografisk område. Med vårt store geografiske nedslagsfelt, er det derfor stort fokus på avfallshåndtering, kildesortering og gjenvinning. Det er viktig for oss å bruke lokale leverandører, samtidig som vi har et bevisst forhold til utvikling av utstyr og materiell som benyttes i våre arrangement. Våre dyktige og erfarne ansatte, innleide og frivillige, jobber på hele tiden for at vi kan gjenbruke mest mulig i våre arrangement, år etter år.

Vi bruker naturmateriale og værbestandige klær fra vår partner Twentyfour. Dette gjør at våre frivillige ikke bare kan bruke det underveis i arrangementet, men også på fritiden i mange år senere. Både organisasjonen og tilreisende lag bor på hotell som er svært gode til å ivareta våre behov, men som også har et fokus på miljø og bærekraft. Tilreisende lag vil alltid være nødvendig for å arrangere sykkelrittet Tour of Norway. For å gjøre denne reisen så miljøvennlig som mulig, blir disse tilbudt reise med Fjordline til/fra Stavanger. Fjordline er de første og største i verden som bruker miljøvennlig naturgass på sine cruiseferger, som skåner miljøet for CO2- og NOx-utslipp.    

TV-produksjon er en stor del av Tour of Norway. For å sikre de flotte tv bildene av Norges vakre natur har det tidligere vært nødvendig med et fly som kan ta imot tv-signalene, og sende disse ut i verden. Vi er veldig stolte av å ta et stort steg i riktig retning i 2021 når vi nå ikke lengre vil trenge dette flyet. Telenor og NEP har sammen med Tour of Norway kommet frem til en løsning der tv-signalene kan gå via 4G-nettet. Med dette grepet gjør vi en stor forskjell i vårt C02-avtrykk.

Vi søker alltid ny partnere som vil hjelpe oss å bli enda bedre på bærekraft.

Norge har verdens vakreste natur, dette er noe vi skal være stolte av og ta vare på. Under rittet vil det være nulltoleranse for forsøpling. For å unngå dette settes det opp egne søppelsoner hvor syklistene har lov til å kaste fra seg avfall. Om ikke disse reglene følges kan ryttere kastes ut av rittet. Disse søppelsonene ryddes så av organisasjonen slik at vi forlater området slik det var når vi kom, eller bedre. Vi oppfordrer også publikum til å bidra der de er og følger arrangementet, slik at vi alle kan være bærekraftige og miljøvennlige.

Vi vil fortsette vårt arbeid med bærekraft i årene som kommer, sammen med våre gode samarbeidspartnere, og ønsker hele tiden å finne bedre og mer bærekraftige måter å arrangere Norges største sykkelritt for herrer på.