Trafikkinformasjon

Et stort internasjonalt sykkelritt som Tour of Norway er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet.

Direktetelefon til rittets sikkerhets-KO (kun bemannet under rittet, og vi ber om forståelse for at det i perioder er vanskelig å svare på alle henvendelser): 96913655 og 96913656. Ved fare for liv og helse må politiet kontaktes direkte på tlf. 02800 eller 112 ved nødtilfelle.


⇒ Sperreplan 1. etappe, 28. mai

⇒ Sperreplan 2. etappe, 29. mai

⇒ Sperreplan 3. etappe, 30. mai

⇒ Sperreplan 4. etappe, 31. mai

⇒ Sperreplan 5. etappe, 1. juni

⇒ Sperreplan 6. etappe, 2. juni