Trafikkinformasjon 2. etappe, fredag 24. mai 2024

Stengte veier i forbindelse med 2. etappe, 24. mai Odda - Gullingen

Etappeinfo her

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 40-50 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før "første bil" med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er "siste bil" merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Veiref. fra

Veiref. til

Strekning fra

Strekning til

Fra

Til

Kommentar

KV1125 S1D1 m75

RV13 S26D1 m8242

Almerket

Almerket

06:00

15:00

Startområde - gjelder begge retninger. Stengt for rigging.

RV13 S26D1 m7804 KD1 m10

RV13 S26D1 m8242

Odda Rådhus

Almerket

12:25

12:50

RV13 S25D1 m26

RV13 S26D1 m7804 KD1 m10

Kryss E134/RV13

Odda Rådhus

12:00

13:20

EV134 S4D1 m12483

RV13 S25D1 m26

Ølen

Kryss E134/RV13

11:55

14:55

Trafikk som skal til Etne kan gå til 13:25

FV46 S2D100 m862

EV134 S4D1 m12483

Sandeid

Ølen

13:55

15:10

FV46 S6D1 m0

FV46 S2D100 m862

Ropei

Sandeid

14:05

15:55

FV46 S7D1 m5103

FV46 S6D1 m0

Tysingvatnet

Ropei

14:55

16:15

FV4706 S1D1 m13

FV46 S7D1 m5103

Erfjord Skule

Tysingvatnet

14:45

17:10

Gjelder FV4710 via Jelsa

RV13 S13D1 m608

FV4706 S1D1 m13

Lovraeidet

Erfjord Skule

16:10

17:25

RV13 S15D1 m55

RV13 S13D1 m608

Førland

Lovraeidet

16:15

17:55

FV4702 S3D1 m1100

RV13 S15D1 m55

Gullingen

Førland

16:15

18:25

KV1228 S1D1 m341

FV4702 S3D1 m1100

Gullingen Leirskole

FV632

06:00

21:00

Arenaområde - gjelder begge retninger. Stengt for rigging.